Otevřený dopis prezidentovi, premiérovi, české vládě, parlamentu a českým podnikatelům obchodujícím
s Čínou


Vážení,

čeští podnikatelé a vláda chtějí prohlubovat spolupráci a obchodní vztahy s čínským režimem. Rádi bychom je se vší úctou požádali, aby rozšířili svoji pozornost mimo hranice ekonomických zisků a zajímali se o případy bezuzdného porušování lidských práv a pokud možno k nim, podle vlastního uvážení, zaujali konkrétní etický a morální postoj.

Chtěli bychom upozornit, že pokud budeme k nespravedlnosti mlčet, dělat, že se nic neděje a jen nečinně přihlížet, může se situace časem obrátit proti nám samotným.

Vzpomeňme na slova čínského advokáta Kao Č'-šenga, kterého v září 2007 unesla a mučila čínská tajná policie. Advokát prohlásil, že zveřejnění jeho výpovědi o mučení, které zažil „ukáže pravou tvář dnešní Číny“. „Tak se ukáže v pravém světle nepředstavitelně zlá povaha vládnoucí strany v Číně. Moje slova ale přirozeně vyvolají i nepříjemné, ba přímo zděšené či rozpačité pocity u globálních ´dobrých přátel´ a ´milých partnerů´ dnešní Komunistické strany Číny. Ovšem pokud vůbec ještě tito ´dobří přátelé´ a ´milí partneři´ v sobě ještě špetku svědomí a morálky mají,“ prohlásil Kao Č'-šeng.

My cítíme, že toto svědomí máme, a rádi bychom prohlásili, že ať už má čínský režim jakkoliv velkou moc, a ať si z ní naše země ukrojí jakkoliv velký podíl, ani historie, ani lidé nebudou vzhlížet k těm, kteří nashromáždili velké bohatství, ale k těm, kteří se postavili za pravdu a spravedlnost.

Následovníci Falun Gongu (Fa-lun-kungu) přijali mírový odpor a na bezuzdné násilí neodpovídají násilím. Pomocí pokojných protestů a osvětovou činností účinně odvracejí útoky a pomluvy čínského režimu. Dnes jsou stále stovky tisíc z nich zadržováni a zneužíváni v čínském vězeňském systému jako vězni svědomí.

Kao Č'-šeng se stal symbolem boje právnické obce za spravedlnost v Číně. Přestože byl považován za jednoho z deseti nejuznávanějších právníků v zemi, i on sám byl nakonec uvězněn, mučen a odsouzen do vězení za takzvanou „podvratnou činnost“. Po propuštění má vážné zdravotní problémy a není schopen samostatného života.

Zakladatel Falun Gongu pan Li Hongzhi i právník Kao Č'-šeng byli nominováni na Nobelovu cenu míru. Kao získal přezdívku „Svědomí Číny“ a ocenění právnické obce za odvážnou advokacii. Metoda pro rozvoj těla a mysli Falun Gong se svobodně praktikuje po celém světě a přináší lidem duševní i fyzický pokrok a rovnováhu.

Za leskem ekonomického vzestupu Číny a pod povrchem věcí jasně vidíme, co se dnes v této zemi odehrává. Jsme si také vědomi naší vlastní historie a obětí, které jsme jako země v boji s totalitní mocí položili a nechceme se jim zpronevěřit.

Podporujeme všechny čínské vězně svědomí, kteří jsou nespravedlivě pronásledováni za svoji víru, a podporujeme politické vězně, kteří se odvážili hájit pravdu a spravedlnost tváří v tvář totalitní moci. Zejména potom advokáta Kao Č'-šenga a následovníky Falun Gongu.

Nesouhlasíme s tvrzením, že aktivity jako je ta naše jsou pouze idealistickým tažením a nemohou mít žádný reálný dopad. Dobře si uvědomujeme, jaký měl dopad Výbor na ochranu nespravedlivě stíhaných na situaci v bývalém Československu a jak velký význam pro nás měla solidarita, zájem a pomoc lidí ze svobodných zemí v období totality. Tento náš historický dluh hodláme i nadále splácet.Dopis podepsalo 140 účastníků koncertu - včetně přítomných umělců
a mluvčích: Marta Kubišová, Jitka Hosprová, Jan Potměšil, Kateřina Jacques, Jan Budař, Olga Lounová, Antonia Nyass, Bára Vaculíková, Léňa Yellow,
Lucie Hawa Goldin, Daniel Monaghan, Zdeněk Vojtíšek a Jana Skovajsová.
Připojili se také Jan Wolf, Marek Benda, Monika Šimůnková, Džamila Stehlíková, Petr Hejma, Marie Šandová, Kvido Štěpánek a další.

Jestliže byste se k dopisu rádi připojili, zašlete prosím své jméno
a případně povolání na adresu: info@svedominelzekoupit.cz

Prostřednictvím emailu se k dopisu připojili: Mgr. David Czyž – živnostník, Marie Jirková - ošetřovatelka v hospici, Pavlína Pilařová z Veliké Vsi, Ing. Eva Zajíčková – důchodkyně, Vladimír Dostál – báňský úpravář, Vladimír Štádler - zdravotní laborant, Simona Kužníková - zdravotní sestra, Radek Syrovátka – geodet, Tomáš Wünsch - učitel AJ a IT administrátor, Veronika Zárubová - studentka VŠ.