O koncertu

Jdi na hlavní stranu
Kdy: 6. 10. 2014, 19:30

Kde: Pražská křižovatka, kostel sv. Anny, ulice Zlatá / Liliová, Praha 1 -(přístup z ulice Zlaté) - na mapě
Touto akcí chceme přitáhnout pozornost veřejnosti, médií, české vlády a podnikatelů mířících do Číny, a předat jim tak informace
o závažné situaci porušování lidských práv na území Číny, kterého se dopouští současný čínský režim.


Koncert pořádáme bez nároku na odměnu pro všechny lidi dobré vůle
a věříme, že jeho konání napomůžeme k lepší informovanosti veřejnosti
o této otázce.

Pražskou křižovatku jsme zvolili proto, že je spojena se jménem exprezidenta Václava Havla, který se stal symbolem boje proti totalitě a neústupným zastáncem lidských práv.

Koncertem chceme vyjádřit morální podporu lidem nespravedlivě stíhaným čínským totalitním režimem – politickým vězňům a vězňům svědomí, zejména potom pronásledovaným stoupencům prastaré duchovní praxe Falun Gong (Fa-lun-kung), která učí meditativním cvičením pro rozvoj těla a morálním principům pravdivosti, soucitu a snášenlivosti a čínskému advokátovi Kao Č'-šengovi. Jejich případy patří mezi nejzávažnější porušování lidských práv v Čínské lidové republice.

Chceme jednoduše učinit prosté gesto humanity a solidarity člověka vůči člověku a pokračovat v následování ideálů listopadové tzv. sametové revoluce, kterou jsme prošli s myšlenkami „nejsme jako oni“, „nechceme násilí“,
a uvědomovali jsme si, že „pravda a láska nakonec musejí zvítězit nad lží
a nenávistí“. Chceme tak učinit o to více v současné chvíli, kdy zástupci české vlády prohlubují ekonomickou spolupráci s Čínou.

Myšlenky, které nás vedly k uspořádání koncertu jsme vyjádřili ve společném prohlášení Svědomí nelze koupit.

Název „Svědomí nelze koupit“ vychází z přezdívky „Svědomí Číny“, kterou získal právník Kao Č'-šeng a také z pojmenování „vězni svědomí“, za něž jsou považováni následovníci Falun Gongu. Zároveň také odráží naše svědomí a obchodní smlouvy konané bez svědomí a morálních zásad. V neposlední řadě také to, že sumou peněz nelze dosáhnout toho, aby svědomí bylo čisté.