prof. PhDr. Karel Rýdl, CSc.
prorektor pro vzdělávání a záležitosti studentů

"Vážení a milí, i když se bohužel nemohu z pracovních důvodů zúčastnit koncertu, plně podporuji text prohlášení, který nabízí v prosazování krátkodobě úspěšné pragmaticky materialistické orientaci utilitárně „myslících“ lidí ostrůvek naděje, že všelidské hodnoty pravdy, lásky,
respektu a vzájemné podpory nevymizí."

Petr Kotvald

"Je to skvělý počin. Bohužel mám v termínu koncertu jiné závazky,
přesto přeji vše dobré."

Alena Štrobová
uvolněna radní Praha 20

"Děkuji mnohokrát za informaci a pozvání na koncert, zúčastním se určitě,
ale hlavně – informaci o koncertě velice ráda přepošlu svým známým."

Veronika Plešková
advokátka

"Bohužel budu v den konání koncertu mimo ČR, ale držím palce
ať vše dobře proběhne a zároveň děkuji, že jste do toho šli!"

Mgr. Vlastimil Ježek
Předseda představenstva Obecního domu

"Ani velké země nesmí porušovat práva "bezvýznamných" jednotlivců".
Rád se zúčastním, stejně tak se připojuji k Prohlášení.

Petr Lokvenc

"Je to fantastická akce tímto chci poděkovat všem pořadatelům
a účinkujícím za obětavou, pečlivou a svědomitou práci, kterou odvádějí."

Luděk Navara
žurnalista

"Velmi děkuji za pozvání, kterého si vážím. Oceňuji Vaše úsilí zvláště dnes. Neboť je ho možná ještě více třeba než jindy."

Doc. PhDr. Břetislav Dančák, Ph.D.
Docent a proděkan Katedry mezinárodních vztahů a evropských studií
na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity

"Jedná se o bohulibý počin, který se mi libí. Přeji Vám vše dobré
a úspěšný průběh koncertu."

MUDr. Martina Pelichovská
lékařka

"Děkuji za pozvání, které s radostí přijímám."