Záznam z koncertu Svědomí nelze koupit 6. 10. 2014


Přímý přenos a záznam z koncertu zprostředkovávala
společnost TODO production s.r.o.

Záznam z koncertu na podporu právníka Kao Č´- šenga
a Falun Gongu (Fa-lun-kungu) - Senát PČR leden 2012